Thaidokudami Logo
"พลูคาวสกัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย เพิ่มภูมิต้านทาน
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีสุขภาพดี และผู้ป่วยพักฟื้น"

      สั่งซื้อโดกุดามิ  |  แจ้งโอนเงิน  |  เกี่ยวกับ ThaiDokudami  |  ☎ สอบถาม 085-1558872

โดกุดามิยับยั้งเซลล์มะเร็ง

โดกุดามิเป็นสมุนไพรที่ใช้กันมานานนับศตวรรษในหลายประเทศในเอเชียในฐานะ “ยาแก้สารพัดโรค” รักษาหลายโรค นับแต่ศตวรรษที่ 12 โดกุดามิถูกเก็บมาต้มดื่มเป็นยาแก้สารพัดโรค ทั้งยังขจัดอาการติดเชื้อและบาดแผลได้พืชสายพันธุ์นี้พบทั่วทุกประเทศในเอเชีย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นที่เป็นผู้ตั้งชื่อ) คนโบราณเคยคิดว่ามันมีฤทธิ์บำบัดโดยเวทย์มนต์ ในปัจจุบันพืชนี้ผ่านการพิสูจน์ทางเทคโนโลยีและถูกนำมาทดลองใช้ต้านการแพร่กระจายของเซลมะเร็งร้ายในผู้ป่วย

ผลิตภัณฑ์โดกุดามิ:

เป็นอินทรีสาร 100% - โดกุดามิเป็นพืชที่โตตามธรรมชาติ เพราะเราคัดสรรจากธรรมชาติเท่านั้น โดกุดามิ สกัดจากเอนไซม์และสารอาหารธรรมชาติ จึงมีฤทธิ์บำบัดมะเร็งได้ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งสารเคมีที่อันตรายและตัวยาจากห้องทดลองใด

ช่วยล้างพิษ – เอนไซม์ธรรมชาติที่พบในโดกุดามิยังมีฤทธิ์ล้างพิษร้ายออกจากเซลล์ในร่างกายในภาษาญี่ปุ่น “โดกุ” (พิษ) “ดามิ” (สกัดกั้น) สมาสกันจึงแปลว่า พืชที่สกัดกั้นพิษ


รายงานการวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผักคาวตองที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง

1. ฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็ง (Cytotoxicity againt tumor cell lines)
มีรายงานการวิจัยว่า aristolactam B, piperolactum A, aristolactum A, norcepharadione B, cepharadione B, และ splendidin ซึ่งเป็นอัลคาลอยด์ที่แยกได้จากส่วนเหนือดินของผักคาวตองแสดงฤทธิ์ปานกลางในหลอดทดลองในการทำลายเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยง 5 ชนิด คือ A-549 (เซลล์มะเร็งปอด; human lung adenocarcinoma), SK-OV-3 (เซลล์เนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย; human malignant melanoma), XF-498 (เซลล์มะเร็งสมอง, human CNS carcinoma) และ HCT-15 (เซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่; human colon adenocarcinoma) (7) และยังพบว่า splendidin มีฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งแต่ละชนิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยมีค่า ED50 3.4, 2.6, 5.8, 2.6 และ 1.4 µg/ml. ตามลำดับ ในขณะที่ aristolactam B จะมีฤทธิ์เฉพาะต่อ XF-498 โดยมีค่า ED50 0.84 µg/ml.

2. ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Antileukemic activity)
เมื่อนำเซลล์เพาะเลี้ยงเม็ดเลือดขาว (leukemic cell lines) 5 ชนิด ได้แก่ L1210, U937, K526, Raja และ P3HR1 ไปเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีส่วนสกัดด้วยน้ำของผักคาวตอง พบว่าสารสกัดผักคาวตองมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ leukemic cell lines ทั้ง 5 ชนิด (8) โดยมีค่า IC50 อยู่ระหว่าง 478-662 µg/ml.

ในประเทศจีน มีการใช้ผักคาวตองเป็นส่วนประกอบในตำรับยาผงสำหรับรับประทาน ใช้ในการรักษามะเร็งทางเดินอาหารและมะเร็งทางเดินหายใจ รวมไปถึงเนื้องอกในรังไข่ (Oophoroma) มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม (CN1228310) ใช้ผักคาวตองเป็นส่วนประกอบในตำรับยาสำหรับรักษามะเร็งปอด (CN1178110) เป็นส่วนประกอบในตำรับยาจีนซึ่งกล่าวว่ามีสรรพคุณในการกำจัดความร้อนและสารพิษเพิ่มการไหลเวียนของเลือด และใช้รักษามะเร็งหลอดอาหาร (CN1141799) ใช้ผักคาวตองเป็นส่วนประกอบในตำรับยารับประทาน สำหรับยับยั้งและทำลายเซลล์มะเร็ง และเพิ่มภูมิต้านทาน (CN1113789) ใช้เป็นส่วนประกอบในตำรับยาในรูป ointment สำหรับใช้ทางภายนอกรักษาเต้านมอักเสบ และมะเร็งเต้านม (CN1099989) ใช้ผักคาวตองเป็นส่วนประกอบในตำรับยาทั้งในรูปแบบที่ใช้รับประทาน และเป็นยาฉีดสำหรับรักษามะเร็งกระเพาะอาหาร (CN1100951) ใช้ผักคาวตองเป็นส่วนประกอบในตำรับยาจีนสำหรับรักษามะเร็ง และรักษาอาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้รังสีรักษาและเคมีบำบัด (CN1098932) ใช้ผักคาวตองเป็นส่วนประกอบในตำรับยาน้ำรับประทานรักษาโรคมะเร็งลำไส้ส่วน rectum มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งเต้านม (CN1105246)

เอกสารอ้างอิง : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ปราณี ชวลิตธำรง และคณะ; บรรณาธิการ). สมุนไพรน่ารู้ (1) : ผักคาวตอง. (พิมพ์ครั้งที่ 3), 2548.

อ่านข้อมูลพลูคาวที่เกี่ยวข้อง


กอท.ฮล. B 584/2553
HALAL Certificate
51-1-25248-1-0001
The Food and Drug Administration (Thai)
117-638-90310
Food and Drug Administration (USA)
Good Manufacturing Practice

เม็ดเลือดขาว ติดต่อสั่งซื้อโดกุดามิ
โทร 085-1558872 แอดไลน์เบอร์โทร 0851558872
Facebook : ThaiDokudami

เดินทางมารับสินค้าด้วยตนเอง
15/17 Shop17 อาคาร T5 ชั้น 1 คอนโดเมืองทองธานี
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี


กลับหน้าหลัก Thaidokudami
Copyright © 2018 ThaiDokudami.com. All Rights Reserved.